ישראל אומרת לא! לשינויים בתקנות הבריאות הבינ״ל / אמנת המגיפות

ארגון הבריאות העולמי 
מקדם תיקון של תקנות הבריאות הבינלאומיות
ומייסד ״אמנת מגיפות״ בינלאומית.

במידה ויאושרו,
ישתנו יחסי הגומלין בין הארגון למדינות החברות 
ותינתן ל – WHO סמכות מרחיקת לכת,
העלולה לפגוע בריבונות המדינה וזכויות אזרחיה.

חברים כבר חתמו על מכתב סירוב, מה איתך?​
0

ממשלת ישראל מקדמת אמנה שערורייתית שתשנה באופן מהותי את מרקם החיים במדינה ביחד עם ארגון זר. היא עושה זאת מבלי לשתף ולידע את הציבור, הנושא לא מוזכר בתקשורת ולא מפורסם לאזרחים.

מי הוא ה- "WHO"?

(WHO) ארגון הבריאות העולמי

הוא סוכנות של האומות המאוחדות (UN). תפקידו של ארגון הבריאות העולמי הוא "תיאום והיגוי בתחום הבריאות והרווחה". לאורך השנים ובהדרגה, הפך ארגון זה לארגון מושחת, כפי שניתן לראות להלן.

עצמאותו של ארגון הבריאות העולמי הלכה ונשחקה עם הזמן. דיווחים מהפגישות השנתיות של מועצת הבריאות העולמית (גוף קבלת ההחלטות של ארגון הבריאות העולמי) מספקים סקירות של מימון ארגון הבריאות העולמי.

השפעה סמויה

איך חברות תרופות וגופים פרטיים משפיעים על קבלת ההחלטות בארגון הבריאות העולמי?"

הייתה הקרן של ביל ומלינדה גייטס התורמת הגדולה ביותר לארגון הבריאות העולמי עם תרומה של מעל 375 מיליון דולר.

מבקרי הארגון טוענים מזה שנים כי לתרומות מחברות פרטיות, ביניהן תעשיית התרופות וכן אנשים פרטיים וקרנות יש השפעה רבה על אופן קבלת ההחלטות בארגון. בתקופה האחרונה הלך המצב והחמיר וכעת נראה כי ארגון הבריאות העולמי משמש ככלי להשתלטות על כלל אוכלוסיית העולם.

מיליארדים לשליטה:
העלות העצומה של השלטון הכלכלי בארגון הבריאות העולמי

ב-2022 החלו דיונים בארגון וננקטו צעדים שנועדו להפוך את ארגון הבריאות העולמי לגוף שמוכן בכל עת למגיפה. הפיכת הארגון לכזה כרוכה בעלות עצומה של 60 מיליארד דולר בשנה (בניגוד לעלות הנוכחית של 4 מיליארד דולר בשנה). המאמר הבא בכתב העת הרפואי המוביל The Lancet סוקר את הצעדים הללו.

הכירו את התכנית של ה-WHO

10 סיבות מרכזיות

מדוע על אזרחי ישראל להתנגד לעדכון תקנות הבריאות הבינלאומיות של ארגון הבריאות העולמי

1.

ארגון הבריאות העולמי יהפוך מגוף מייעץ אשר ממליץ לממשלות כיצד לפעול לגוף שלהוראותיו יש תוקף חוקי (סעיף 1)

2.

מקרי חירום פוטנציאליים לעומת מקרי חירום ממשיים: היקף תקנות הבריאות הבינלאומיות יורחב על מנת שיוכל לכלול תרחישים שיש בהם ”פוטנציאל להשפיע על בריאות הציבור“ (סעיף 12.2)

3.

התעלמות מכבוד האדם, זכויות אדם וחירויות אישיות: מוצע למחוק את המשפט ”תוך כיבוד כבוד האדם, זכויות האדם וחירויותיו הבסיסיות (סעיף 3)

4.

תוכנית הקצאה: מתן שליטה למנכ“ל ארגון הבריאות העולמי על אמצעי הייצור באמצעות ”תוכנית הקצאה למוצרים רפואיים“, על מנת לחייב גופים במדינות מפותחות לספק מוצרים לצורך תגובה לפנדמיות ככל שיידרש מהן (סעיף 13A)

5.

חיוב בטיפולים רפואיים: לארגון הבריאות העולמי תהיה סמכות לחייב בבדיקות רפואיות, לחייב הצגת הוכחה לקבלת טיפול מונע, לחייב הצגת הוכחת חיסון וליישם מעקב אחר מגעים, בידודים וטיפולים (סעיף 18)

6.

תעודת בריאות גלובלית: הקמה מערך להנפקת תעודת בריאות עולמית בפורמט דיגיטלי או נייר, כולל תעודות על בדיקות, חיסונים, צעדי מניעה, החלמה, טפסי איתור נוסעים והצהרת בריאות לנוסע (סעיף 18)

7.

איבוד ריבונות: מתן כוח ל“ועדת החירום“ לעקוף החלטות שהתקבלו על ידי מדינות ריבוניות בנוגע לנקיטת אמצעי התמודדות רפואיים והקניית מעמד קובע להחלטות ”ועדת החירום“ (סעיף 43)

8.

עלויות כספיות עצומות בלתי-מוגדרות: ניתוב של סכומי כסף עצומים בסדר גודל של מיליארדי דולרים לטובת ”מערך ייצור תעשייתי למוצרים רפואיים ותרופות בחירום“ ללא מחוייבות דיווח או נטילת אחריות (סעיף A44)

9.

צנזורה: הרחבה אדירה של סמכותו של ארגון הבריאות העולמי לצנזר כל מה שנחשב על ידו למידע כוזב (נספח 1. סעיף 7, עמ׳ 36)

10.

חיוב בשיתוף פעולה: מדינה תהיה מחוייבת לקיים את החלטות הארגון עד להגעה ל'רמת ההגנה הבריאותית הגבוהה ביותר', המהווה יעד בלתי סביר ללא נקודת סיום ברורה ומוגדרת (סעיף 13A.7)

חיתמו על מכתב ההתנגדות עכשיו! לפני שיהיה מאוחר מדי!

מאז מאי 2022 מתקיים הרחק מעיני התקשורת והמצלמות תהליך מדאיג של עדכון תקנות הבריאות הבינלאומיות מטעם ארגון הבריאות העולמי (WHO), ארגון שממומן בכבדות ע"י חברות פארמה ובעלי אינטרסים זרים.

התיקונים הללו מעמידים בסכנה אמיתית את ריבונותה של מדינת ישראל.
בראשן ה -WHO יהפוך מגוף מייעץ ל-גוף מחוקק! (סעיף 1 בתקנות) 

זאת ועוד, לא רק שהריבונות נמצאת בסכנה, אלא שישראל, בשיתוף פעולה עם מרוקו, מובילות את תהליך עדכון התקנות והצמדתן לאמנה שתקנה סמכות בלתי מוגבלת ל-WHO להכריז על מצבי חירום, גם פוטנציאליים  ועל נקיטת צעדים מחייבים, גם בהיעדר סכנה בריאותית ממשית.
וללא שיקול דעתן של המדינות החתומות.

בחתימתך הנך מביע/ה התנגדות וסירוב להעברת ריבונות מדינת ישראל לארגון הבריאות העולמי.

מידע נוסף ומפורט באתר.

חברים כבר חתמו, מה איתך?
0

סעיף 1

מסמך זה מהווה אסופה של כלל ההצעות לשינויים בתקנות הבריאות הבינלאומיות שנמצאות בתוקף מאז שנת 2005 והשינויים מוצגים לפי האינדקס הבא:

טקסט פשוט: נוסח מקורי מ-2005
טקסט מודגש באותיות עבות עם קו תחתון: תוספת לסעיף הקיים
טקסט עם קו חוצה (strikethrough): טקסט המופיע בגירסת 2005, שהוצע למחקו
סימון (…) לאחר טקסט: יתר הסעיף נותר ללא שינוי

תרגום סעיף 1

"המלצה קבועה" פירושה ייעוץ לא מחייב שהונפק על ידי ארגון הבריאות העולמי לגבי סיכונים ספציפיים לבריאות הציבור בהתאם לסעיף 16 בנוגע לאמצעי בריאות מתאימים ליישום שגרתי או תקופתי הדרוש כדי למנוע או להפחית את ההתפשטות הבינלאומית של המחלה ולמזער את ההפרעה לתנועה בינלאומית

"המלצה זמנית" פירושה ייעוץ לא מחייב שהונפק על ידי ארגון הבריאות העולמי על פי סעיף 15 ליישום על בסיס מוגבל בזמן, ספציפי לסיכון, בתגובה למצב חירום בריאותי מדאיג בבריאות הציבור, כדי למנוע או להפחית את התפשטות בינלאומית של המחלה ולמזער את ההפרעה לתנועה בינלאומית.

Article 1

“standing recommendation” means non-binding advice issued by WHO for specific ongoing public health risks pursuant to Article 16 regarding appropriate health measures for routine or periodic application needed to prevent or reduce the international spread of disease and minimize interference with international traffic;

”temporary recommendation” means non-binding advice issued by WHO pursuant to Article 15 for application on a time-limited, risk-specific basis, in response to a public health emergency of international concern, so as to prevent or reduce the international spread of disease and minimize interference with international traffic;

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

סעיף 12

מסמך זה מהווה אסופה של כלל ההצעות לשינויים בתקנות הבריאות הבינלאומיות שנמצאות בתוקף מאז שנת 2005 והשינויים מוצגים לפי האינדקס הבא:

טקסט פשוט: נוסח מקורי מ-2005
טקסט מודגש באותיות עבות עם קו תחתון: תוספת לסעיף הקיים 
טקסט עם קו חוצה (strikethrough): טקסט המופיע בגירסת 2005, שהוצע למחקו
סימון (…) לאחר טקסט: יתר הסעיף נותר ללא שינוי

תרגום סעיף 12:

סעיף 12 קביעת מצב חירום בריאותי בינלאומי מדאיג בבריאות הציבור, מצב חירום בריאותי איזורי, או התראת בריאות

1. המנהל הכללי יקבע, על בסיס המידע שהתקבל, בפרט ממדינה חברה שבשטחה מתרחש אירוע, האם אירוע מהווה מצב חירום בריאותי בינלאומי מדאיג בבריאות הציבור בהתאם לקריטריונים ולנוהל שנקבע בתקנות אלה.

2. אם המנכ"ל סבור, בהתבסס על הערכה לפי תקנות אלה, כי מתרחש מצב חירום מדאיג בבריאות הציבור פוטנציאלי או ממשי, יודיע המנכ"ל לכל המדינות החברות ויבקש להתייעץ עם המדינה החברה

שבתחומה מתרחש האירוע בנוגע לקביעה ראשונית זו, והוא רשאי, בהתאם לנוהל הקבוע בסעיף 49, לבקש את דעתה של הוועדה שהוקמה על פי סעיף 48 (להלן "ועדת החירום"). אם המנהל הכללי קובע כי האירוע מהווה מצב חירום מדאיג בבריאות הציבור, והמדינה החברה מסכימה לגבי קביעה זו, המנהל הכללי יודיע לכל המדינות החברות, בהתאם לנוהל הקבוע בסעיף 49, ויבקש את דעתה של הוועדה שהוקמה על פי סעיף 48 (להלן "ועדת החירום") לגבי המלצות זמניות מתאימות.

Article 12

Determination of a public health emergency of international concern public health emergency of regional concern, or intermediate health alert

1. The Director-General shall determine, on the basis of the information received, in particular from the State Party within whose territory an event is occurring, whether an event constitutes a public health emergency of international concern in accordance with the criteria and the procedure set out in these Regulations.

2. If the Director-General considers, based on an assessment under these Regulations, that a potential or actual public health emergency of international concern is occurring, the Director-General shall notify all States Parties and seek to consult with the State Party in whose territory the event arises regarding this preliminary determination and may, in accordance with the procedure set forth in Article 49, seek the views of the Committee established under Article 48 (hereinafter the “Emergency Committee”) . If the Director-General determines that the event constitutes a public health emergency of international concern, and the State Party are in agreement regarding this determination, the Director-General shall notify all the States Parties, in accordance with the procedure set forth in Article 49, seek the views of the Committee established under Article 48 (hereinafter the “Emergency Committee”) on appropriate temporary recommendations.

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

סעיף 3

מסמך זה מהווה אסופה של כלל ההצעות לשינויים בתקנות הבריאות הבינלאומיות שנמצאות בתוקף מאז שנת 2005 והשינויים מוצגים לפי האינדקס הבא:

טקסט פשוט: נוסח מקורי מ-2005
טקסט מודגש באותיות עבות עם קו תחתון: תוספת לסעיף הקיים 
טקסט עם קו חוצה (strikethrough): טקסט המופיע בגירסת 2005, שהוצע למחקו
סימון (…) לאחר טקסט: יתר הסעיף נותר ללא שינוי

תרגום סעיף 3 עקרונות

1. יישום תקנות אלה יהיה תוך שמירה על כבוד האדם, זכויות האדם וחירויות היסוד של אנשים בהתבסס על עקרונות השוויוניות, ההכללה (Inclusivity), העקביות ובהתאם לאחריותם המשותפת אך הנבדלת של המדינות החברות, תוך התחשבות בפיתוח החברתי והכלכלי שלהן.

)…(

2. המדינות החברות יפתחו וישמרו מסוגלות ליישם את התקנות בהתאם לאחריותן המשותפת אך הנבדלת ובהתאם למסוגלותן (CBDR-RC), זמינות הסיוע הכספי הבינלאומי ומשאבים טכנולוגיים משותפים, ובעניין זה תינתן עדיפות עליונה להקמת מערכות בריאות ציבוריות מתפקדות העמידות למקרי חירום בבריאות הציבור.

3. יישום תקנות אלה יונחה על ידי יעד היישום האוניברסלי שלהם להגנה על כל אנשי העולם מפני התפשטות המחלה הבינלאומית. בעת יישום תקנות אלה, על המדינות וארגון הבריאות העולמי לנקוט אמצעי זהירות, במיוחד כאשר מדובר בהתמודדות עם פתוגנים לא ידועים.

 Article 3 – Principles

1. The implementation of these Regulations shall be with full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons based on the principles of equity, inclusivity, coherence and in accordance with their common but differentiated responsibilities of the States Parties, taking into consideration their social and economic development.

)…(

2 bis. The States Parties shall develop and maintain capacities to implement the Regulations in accordance with their Common But Differentiate Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), availability of international financial assistance and shared technological resources, and in this regard, primary preference shall be given to the establishment of functioning public health systems resilient to public health emergencies.

3. The implementation of these Regulations shall be guided by the goal of their universal application for the protection of all people of the world from the international spread of disease. When implementing these Regulations, Parties and WHO should exercise precaution, in particular when dealing with unknown pathogens.

 

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

סעיף 4

מסמך זה מהווה אסופה של כלל ההצעות לשינויים בתקנות הבריאות הבינלאומיות שנמצאות בתוקף מאז שנת 2005 והשינויים מוצגים לפי האינדקס הבא:

טקסט פשוט: נוסח מקורי מ-2005
טקסט מודגש באותיות עבות עם קו תחתון: תוספת לסעיף הקיים 
טקסט עם קו חוצה (strikethrough): טקסט המופיע בגירסת 2005, שהוצע למחקו
סימון (…) לאחר טקסט: יתר הסעיף נותר ללא שינוי

תרגום סעיף 13A חדש:

תגובה בינלאומית בבריאות הציבור בהנהגת ארגון הבריאות העולמי

 1. המדינות החברות מכירות בארגון הבריאות העולמי כגורם סמכות להדרכה ותיאום תגובה בינלאומית במהלך מצב חירום בינלאומי מדאיג בבריאות הציבור ומתחייבות לעקוב אחר המלצות ארגון הבריאות העולמי כחלק מתגובתן הבינלאומית לבריאות הציבור.
 2. ארגון הבריאות העולמי יבצע הערכה של זמינותם ויכולת מימונם של מוצרים רפואיים כגון אמצעי אבחון, טיפול, חיסונים, ציוד מגן אישי ואמצעים אחרים הנדרשים לצורך מענה למצבי חירום בינלאומיים מדאיגים בבריאות הציבור, כולל הגידול הפוטנציאלי באספקה הנובע מהגידול והגיוון של אמצעי הייצור ובמקרים של מחסור צפוי באספקה, ארגון הבריאות העולמי יפתח תוכנית הקצאה למוצרים רפואיים כדי להבטיח גישה שוויונית לאנשים מכל המדינות החברות.
 3. ארגון הבריאות העולמי, בתכנית ההקצאה שלו למוצרים רפואיים, יזהה ותעדף בין היתר את מקבלי המוצרים הרפואיים, לרבות עובדים בתחום הרפואה, עובדים בחזית ואוכלוסיות פגיעות, ויקבע את הכמות הנדרשת של מוצרים רפואיים לצורך הפצה יעילה למדינות החברות הזכאיות לכך.
 4. על פי בקשת ארגון הבריאות העולמי, מדינות בעלות יכולות ייצור תנקוטנה צעדים להגדלת כושר הייצור של מוצרים רפואיים, לרבות ע"י גיוון באמצעי הייצור, שיתוף טכנולוגיות ובניית היכולות במיוחד במדינות המתפתחות.
 5. על פי בקשת ארגון הבריאות העולמי, המדינות החברות יבטיחו שהיצרנים בשטחן יספקו את הכמות המבוקשת של המוצרים הרפואיים לארגון הבריאות העולמי או למדינות חברות אחרות, לפי הוראות ארגון הבריאות העולמי במועד סביר על מנת להבטיח יישום יעיל של תוכנית ההקצאה.

  Article New 13A

WHO Led International Public Health Response 
 • 1. States Parties recognize WHO as the guidance and coordinating authority of international public health response during public health Emergency of International Concern and undertake to follow WHO’s recommendations in their international public health response
 • . 2. WHO shall carry out an assessment of the availability and affordability of the heath products such as diagnostics, therapeutics, vaccines, personal and protective equipment and other tools required for responding to public health emergencies of international concern, including the potential increase in supply resulting form the surge and diversification of production and in cases of expected shortage of supply, WHO shall develop and allocation plan for health products so as to ensure equitable access to people of all States Parties
 • . 3. WHO shall, in its allocation plan for health products, inter alia identify and prioritize the recipients of health products, including health workers, frontline workers and vulnerable populations, and determine the required quantity of health care products for effective distribution to the recipients across States Parties.
 •  4. Upon request of WHO, States Parties with the production capacities shall undertake measures to scale up production of health products, including through diversification of production, technology transfer and capacity building especially in the developing countries.
 •  5. Upon request of WHO, States Parties shall ensure the manufacturers within their territory supply the requested quantity of the health products to WHO or other States Parties as directed by WHO in a timely manner in order to ensure effective implementation of the allocation plan

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

סעיף 5

מסמך זה מהווה אסופה של כלל ההצעות לשינויים בתקנות הבריאות הבינלאומיות שנמצאות בתוקף מאז שנת 2005 והשינויים מוצגים לפי האינדקס הבא:

טקסט פשוט: נוסח מקורי מ-2005
טקסט מודגש באותיות עבות עם קו תחתון: תוספת לסעיף הקיים 
טקסט עם קו חוצה (strikethrough): טקסט המופיע בגירסת 2005, שהוצע למחקו
סימון (…) לאחר טקסט: יתר הסעיף נותר ללא שינוי

תרגום סעיף 18

 

המלצות לגבי אנשים, מטען נוסעים, מטען מסחרי, מכולות, מטען משונע, סחורות וחבילות דואר

1. המלצות שהונפקו על ידי ארגון הבריאות העולמי למדינות החברות בנוגע לאנשים עשויות לכלול את העצות הבאות:

– לא נדרשים צעדים ספציפיים כלשהם; – בחינת היסטוריית נסיעות באזורים נגועים; – בחינת הוכחה לבדיקה רפואית ותוצאות בדיקת מעבדה; – חיוב בבדיקה רפואית; – בחינת הוכחת חיסון או דרך מניעה אחרת; – חיוב חיסון או דרך מניעה אחרת; – יישום מעקב אחר חשודים כנגועים תחת פיקוח הגוף האמון על בריאות הציבור; – שליחת אנשים החשודים כנגועים להסגר או יישום אמצעים רפואיים אחרים; – שליחת אנשים החשודים כנגועים לבידוד וטיפול במידת הצורך; – יישום מעקב אחר מגעים על אנשים החשודים כנגועים; – סירוב כניסה לאנשים החשודים כנגועים; – סירוב כניסה של אנשים שאינם חשודים כנגועים לאזורים נגועים; – סקירה ביציאה ו/או החלת מגבלות על אנשים מאזורים נגועים.

2. המלצות שהונפקו על ידי ארגון הבריאות העולמי למדינות החברות ביחס למטען נוסעים, מטען בשינוע, מכולות, הובלות, סחורות וחבילות דואר עשויות לכלול את העצות הבאות:

– לא נדרשים צעדים ספציפיים כלשהם; – סקירה תצהירי מטען וניתוב; – יישום בדיקות; – סקירת הוכחות לצעדים שננקטו טרם העזיבה או במעבר כדי למנוע הדבקה או זיהום; – יישום טיפול במטען נוסעים, מטען מסחרי, מכולות, מטען משונע, סחורות וחבילות דואר או שרידי אדם כדי להסיר הדבקה או זיהום, כולל אמצעי שינוע ומחסנים; – נקיטה באמצעי מנע רפואיים ספציפיים כדי להבטיח הובלה בטוחה של שרידי אדם; – שליחה לבידוד או להסגר; – תפיסה והשמדה של מטען נגוע או מזוהם או חשוד ככזה, בין אם מטען נוסעים, מטען מסחרי, מכולות, מטען משונע, סחורות וחבילות דואר בתנאים מבוקרים אם טיפול אחר או תהליך טיהור זמינים לא יובילו לתוצאה המקווה; – סירוב יציאה או כניסה. – הקמה של מנגנונים לפיתוח ויישום הצהרות בריאות של נוסעים בעת מצב חירום בריאותי מדאיג בבריאות הציבור כדי לספק מידע טוב יותר על מסלול הנסיעה, סימפטומים אפשריים שעלולים להופיע או אמצעי מנע כגון איסוף מידע ממעקב אחר מגעים במידת הצורך.

Article 18

Recommendations with respect to persons, baggage, cargo, containers, conveyances, goods and postal parcels

1. Recommendations issued by WHO to States Parties with respect to persons may include the following advice:

– no specific health measures are advised;
– review travel history in affected areas;
– review proof of medical examination and any laboratory analysis;

– require medical examinations;
– review proof of vaccination or other prophylaxis;
– require vaccination or other prophylaxis;
– place suspect persons under public health observation;
– implement quarantine or other health measures for suspect persons;
– implement isolation and treatment where necessary of affected persons;
– implement tracing of contacts of suspect or affected persons;
– refuse entry of suspect and affected persons;
– refuse entry of unaffected persons to affected areas; and
– implement exit screening and/or restrictions on persons from affected areas.

2. Recommendations issued by WHO to States Parties with respect to baggage, cargo, containers, conveyances, goods and postal parcels may include the following advice:

– no specific health measures are advised;
– review manifest and routing;
– implement inspections;
– review proof of measures taken on departure or in transit to eliminate infection or contamination;
– implement treatment of the baggage, cargo, containers, conveyances, goods, postal parcels or human remains to remove infection or contamination, including vectors and reservoirs;

– the use of specific health measures to ensure the safe handling and transport of human remains;
– implement isolation or quarantine;
– seizure and destruction of infected or contaminated or suspect baggage, cargo, containers, conveyances, goods or postal parcels under controlled conditions if no available treatment or process will otherwise be successful; and
– refuse departure or entry.
– ensure mechanisms to develop and apply a traveller's health declaration in international public health emergency of international concern (PHEIC) to provide better information about travel itinerary, possible symptoms that could be manifested or any prevention measures that have been complied with such as facilitation of contact tracing, if necessary

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

סעיף 6

מסמך זה מהווה אסופה של כלל ההצעות לשינויים בתקנות הבריאות הבינלאומיות שנמצאות בתוקף מאז שנת 2005 והשינויים מוצגים לפי האינדקס הבא:

טקסט פשוט: נוסח מקורי מ-2005
טקסט מודגש באותיות עבות עם קו תחתון: תוספת לסעיף הקיים 
טקסט עם קו חוצה (strikethrough): טקסט המופיע בגירסת 2005, שהוצע למחקו
סימון (…) לאחר טקסט: יתר הסעיף נותר ללא שינוי

תרגום סעיף 18

 

המלצות לגבי אנשים, מטען נוסעים, מטען מסחרי, מכולות, מטען משונע, סחורות וחבילות דואר

1. המלצות שהונפקו על ידי ארגון הבריאות העולמי למדינות החברות בנוגע לאנשים עשויות לכלול את העצות הבאות:

– לא נדרשים צעדים ספציפיים כלשהם; – בחינת היסטוריית נסיעות באזורים נגועים; – בחינת הוכחה לבדיקה רפואית ותוצאות בדיקת מעבדה; – חיוב בבדיקה רפואית; – בחינת הוכחת חיסון או דרך מניעה אחרת; – חיוב חיסון או דרך מניעה אחרת; – יישום מעקב אחר חשודים כנגועים תחת פיקוח הגוף האמון על בריאות הציבור; – שליחת אנשים החשודים כנגועים להסגר או יישום אמצעים רפואיים אחרים; – שליחת אנשים החשודים כנגועים לבידוד וטיפול במידת הצורך; – יישום מעקב אחר מגעים על אנשים החשודים כנגועים; – סירוב כניסה לאנשים החשודים כנגועים; – סירוב כניסה של אנשים שאינם חשודים כנגועים לאזורים נגועים; – סקירה ביציאה ו/או החלת מגבלות על אנשים מאזורים נגועים.

2. המלצות שהונפקו על ידי ארגון הבריאות העולמי למדינות החברות ביחס למטען נוסעים, מטען בשינוע, מכולות, הובלות, סחורות וחבילות דואר עשויות לכלול את העצות הבאות:

– לא נדרשים צעדים ספציפיים כלשהם; – סקירה תצהירי מטען וניתוב; – יישום בדיקות; – סקירת הוכחות לצעדים שננקטו טרם העזיבה או במעבר כדי למנוע הדבקה או זיהום; – יישום טיפול במטען נוסעים, מטען מסחרי, מכולות, מטען משונע, סחורות וחבילות דואר או שרידי אדם כדי להסיר הדבקה או זיהום, כולל אמצעי שינוע ומחסנים; – נקיטה באמצעי מנע רפואיים ספציפיים כדי להבטיח הובלה בטוחה של שרידי אדם; – שליחה לבידוד או להסגר; – תפיסה והשמדה של מטען נגוע או מזוהם או חשוד ככזה, בין אם מטען נוסעים, מטען מסחרי, מכולות, מטען משונע, סחורות וחבילות דואר בתנאים מבוקרים אם טיפול אחר או תהליך טיהור זמינים לא יובילו לתוצאה המקווה; – סירוב יציאה או כניסה. – הקמה של מנגנונים לפיתוח ויישום הצהרות בריאות של נוסעים בעת מצב חירום בריאותי מדאיג בבריאות הציבור כדי לספק מידע טוב יותר על מסלול הנסיעה, סימפטומים אפשריים שעלולים להופיע או אמצעי מנע כגון איסוף מידע ממעקב אחר מגעים במידת הצורך.

Article 18

Recommendations with respect to persons, baggage, cargo, containers, conveyances, goods and postal parcels

1. Recommendations issued by WHO to States Parties with respect to persons may include the following advice:

– no specific health measures are advised;
– review travel history in affected areas;
– review proof of medical examination and any laboratory analysis;

– require medical examinations;
– review proof of vaccination or other prophylaxis;
– require vaccination or other prophylaxis;
– place suspect persons under public health observation;
– implement quarantine or other health measures for suspect persons;
– implement isolation and treatment where necessary of affected persons;
– implement tracing of contacts of suspect or affected persons;
– refuse entry of suspect and affected persons;
– refuse entry of unaffected persons to affected areas; and
– implement exit screening and/or restrictions on persons from affected areas.

2. Recommendations issued by WHO to States Parties with respect to baggage, cargo, containers, conveyances, goods and postal parcels may include the following advice:

– no specific health measures are advised;
– review manifest and routing;
– implement inspections;
– review proof of measures taken on departure or in transit to eliminate infection or contamination;
– implement treatment of the baggage, cargo, containers, conveyances, goods, postal parcels or human remains to remove infection or contamination, including vectors and reservoirs;

– the use of specific health measures to ensure the safe handling and transport of human remains;
– implement isolation or quarantine;
– seizure and destruction of infected or contaminated or suspect baggage, cargo, containers, conveyances, goods or postal parcels under controlled conditions if no available treatment or process will otherwise be successful; and
– refuse departure or entry.
– ensure mechanisms to develop and apply a traveller's health declaration in international public health emergency of international concern (PHEIC) to provide better information about travel itinerary, possible symptoms that could be manifested or any prevention measures that have been complied with such as facilitation of contact tracing, if necessary

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

סעיף 7

מסמך זה מהווה אסופה של כלל ההצעות לשינויים בתקנות הבריאות הבינלאומיות שנמצאות בתוקף מאז שנת 2005 והשינויים מוצגים לפי האינדקס הבא:

טקסט פשוט: נוסח מקורי מ-2005
טקסט מודגש באותיות עבות עם קו תחתון: תוספת לסעיף הקיים 
טקסט עם קו חוצה (strikethrough): טקסט המופיע בגירסת 2005, שהוצע למחקו
סימון (…) לאחר טקסט: יתר הסעיף נותר ללא שינוי

תרגום סעיף 43
אמצעי בריאות נוספים

 1. מדינה חברה המיישמת אמצעים נוספים על הנזכרים בסעיף 1 לסעיף זה אשר מפריעים באופן משמעותי לתעבורה הבינלאומית, תספק לארגון הבריאות העולמי נימוקים הנוגעים לבריאות הציבור ואת המידע המדעי הרלוונטי להצדיק זאת. ארגון הבריאות העולמי יחלוק מידע זה עם מדינות חברות אחרות וישתף מידע בנוגע לאמצעים המיושמים. לצורך סעיף זה, התערבות משמעותית פירושה בדרך כלל סירוב כניסה או יציאה של נוסעים בינלאומיים, מטען נוסעים, מטען מסחרי, מכולות, הובלות, סחורות וכדומה, או עיכוב שלהם, במשך יותר מ 24 שעות.

חדש 3bis. מדינה חברה המיישמת אמצעי בריאות נוספים הנזכרים בסעיף 1 לסעיף זה תבטיח כי אמצעים אלה אינם גורמים למגבלה או חסימה לפעילות מנגנון ההקצאה של ארגון הבריאות העולמי או לגישה של כל מדינה חברה אחרת למוצרים רפואיים, טכנולוגיות וידע, הנדרשים כדי להגיב ביעילות למצב חירום מדאיג בבריאות הציבור. מדינות חברות הנוקטות צעדים חריגים כאלה יספקו נימוקים לכך לארגון הבריאות העולמי.

Article 43

 

3. A State Party implementing additional health measures referred to in paragraph 1 of this Article which
significantly interfere with international traffic shall provide to WHO the public health rationale and
relevant scientific information for it. WHO shall share this information with other States Parties and shall
share information regarding the health measures implemented. For the purpose of this Article, significant
interference generally means refusal of entry or departure of international travellers, baggage, cargo,
containers, conveyances, goods, and the like, or their delay, for more than 24 hours.
New 3 bis. A State Party implementing additional health measures referred to in paragraph 1 of this
Article shall ensure such measures generally do not result in obstruction or cause impediment to the
WHO’s allocation mechanism or any other State Party’s access to health products, technologies and
knowhow, required to effectively respond to a public health emergency of international concern.
States Parties adopting such exceptional measures shall provide reasons to WHO

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

סעיף 8

מסמך זה מהווה אסופה של כלל ההצעות לשינויים בתקנות הבריאות הבינלאומיות שנמצאות בתוקף מאז שנת 2005 והשינויים מוצגים לפי האינדקס הבא:

טקסט פשוט: נוסח מקורי מ-2005
טקסט מודגש באותיות עבות עם קו תחתון: תוספת לסעיף הקיים 
טקסט עם קו חוצה (strikethrough): טקסט המופיע בגירסת 2005, שהוצע למחקו
סימון (…) לאחר טקסט: יתר הסעיף נותר ללא שינוי

תרגום סעיף 44 א' – סעיף חדש

מנגנון פיננסי לשיוויוניות בעת היערכות ותגובה למצבי חירום בריאותיים

1. יוקם מנגנון אשר יספק את המשאבים הכספיים למדינות מתפתחות על בסיס מענק או זיכיון. מנגנון פיננסי כזה יספק את הסיוע הכספי כדי להשיג את המטרות הבאות:

(א) בנייה, פיתוח, חיזוק ושמירה על יכולות הליבה המוזכרות בנספח 1; (ב) חיזוק מערכות הבריאות כולל יכולת תפקודן וחוסנן;

(ג) בנייה, פיתוח ותחזוקה של יכולות מחקר, פיתוח, התאמה, ייצור והפצה של מוצרים רפואיים וטכנולוגיות, ברמה המקומית או האזורית לפי הצורך;

(ד) התייחסות לאי-השוויון הבריאותי הקיים הן בתוך והן בין מדינות חברות, באופן שלא יפגע בהיערכות ובתגובה בעת מצב חירום רפואי;

2. ארגון הבריאות העולמי יקבע הסדרים ליישום ההוראות האמורות לעיל, תוך 24 חודשים מיום אימוץ הוראה זו, תוך בחינת זמינות הכספים הקיימת והסדרי ארגון הבריאות העולמי להיערכות ותגובה לשעת חירום רפואית והאם זמינותם תישמר. כל ארבע שנים לאחר מכן, תבחן אסיפת הבריאות הבינלאומית את המנגנון הפיננסי ותנקוט באמצעים מתאימים כדי לשפר את תפקוד המנגנון. אסיפת הבריאות הבינלאומית תבטיח גם שהמנגנון הפיננסי יפעל תחת הדרכתו ויהיה אחראי כלפי המדינות החברות, אשר יחליטו על מדיניותו, סדרי העדיפויות של התוכנית וקריטריונים לזכאות.

 New Article 44A

 Financial Mechanism for Equity in Health Emergency Preparedness and Response

1. A mechanism shall be established for providing the financial resources on a grant or concessional basis to developing countries. Such financial mechanism shall provide the financial assistance to achieve the following purposes:

(i) building, developing, strengthening, and maintaining of core capacities mentioned in Annex 1;

(ii) strengthening of Health Systems including its functioning capacities and resilience;

(iii) building, developing and maintaining research, development, adaptation, production and distribution capacities for health care products and technologies, in the local or regional levels as appropriate.

(iv) addressing the health inequities existing both within and between States Parties such that health emergency preparedness and response is not compromised;

2. The WHA shall make arrangements to implement the above-mentioned provisions, within 24 months of the adoption of this provision, reviewing and taking into existing availability of funds and WHO arrangements for health emergency preparedness and response and whether they shall be maintained. Every four years thereafter, the WHA shall review the financial mechanism and take appropriate measures to improve the functioning of the mechanism. WHA shall also ensure that the

financial mechanism functions under the guidance of and be accountable to States Parties, which shall decide on its policies, programme priorities and eligibility criteria.

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

סעיף 9

מסמך זה מהווה אסופה של כלל ההצעות לשינויים בתקנות הבריאות הבינלאומיות שנמצאות בתוקף מאז שנת 2005 והשינויים מוצגים לפי האינדקס הבא:

טקסט פשוט: נוסח מקורי מ-2005
טקסט מודגש באותיות עבות עם קו תחתון: תוספת לסעיף הקיים 
טקסט עם קו חוצה (strikethrough): טקסט המופיע בגירסת 2005, שהוצע למחקו
סימון (…) לאחר טקסט: יתר הסעיף נותר ללא שינוי

תרגום נספח 1 סעיף 7. עמוד 36

ברמה הגלובלית, ארגון הבריאות העולמי יחזק את היכולות בהיבטים הבאים:
א. לספק מסמכי מדיניות, הנחיות, נהלי פעולה לצורך הפעלת מודיעין מגיפות, אמצעי שידור לציבור לצורך העברת מסרים הנוגעים לניהול מצבים בינלאומי מדאיגים בבריאות הציבור
ב. להשתמש בכלי הערכה למציאת פערים קריטיים ולתמוך במדינות חברות כדי שישיגו את היכולות המרכזיות הללו.
ג. להקל על שיתוף חומרים ביולוגיים ונתוני ריצוף גנטי ומתן אפשרות לגישה שוויונית להטבות הנגזרות מהם.
ד. להקל על מחקר, שיתוף טכנולוגיה, פיתוח והפצה של מוצרים רפואיים בפרק זמן סביר לצורך ניהול מצבי חירום בבריאות הציבור.
ה. לבלום הפצת מידע מוטעה או שגוי
ו. לתאם [פעילות] עם סוכנויות האו"ם, האקדמיה, ארגונים פרטיים ונציגי החברה האזרחית.
ז. להבטיח מימון בר קיימא לניהול מצבי חירום בריאותיים.

ANNEX 1 – New 7

. At the Global level, WHO shall strengthen capacities to:
a. Provide policy document, guidelines, operating procedures epidemic intelligence, forcasting
tools for managing public health emergency of international concern
b. Use evaluation framework in finding critical gaps and support such state parties in attaining
the core capacities.
c. Facilitate sharing of Biological materials and genetic sequencing data and transparent subject
to equitable access to benefits derived therefrom.
d. Facilitate research, technology transfer, development and timely distribution of health
products to manage public health emergencies.
e. Counter misinformation and disinformation
f. Co-ordinate with UN agencies, academia, non-state actors and representatives of civil society.
g. Ensure sustainable financing for managing health emergencies.

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

סעיף 10

מסמך זה מהווה אסופה של כלל ההצעות לשינויים בתקנות הבריאות הבינלאומיות שנמצאות בתוקף מאז שנת 2005 והשינויים מוצגים לפי האינדקס הבא:

טקסט פשוט: נוסח מקורי מ-2005
טקסט מודגש באותיות עבות עם קו תחתון: תוספת לסעיף הקיים 
טקסט עם קו חוצה (strikethrough): טקסט המופיע בגירסת 2005, שהוצע למחקו
סימון (…) לאחר טקסט: יתר הסעיף נותר ללא שינוי

 תרגום סעיף 13א חדש

 גישה למוצרי בריאות, טכנולוגיות וידע לצורך תגובה לבריאות הציבור

.7 המדינות החברות ינקטו צעדים כדי להבטיח שפעילותם של גורמים שאינם מדינות, ובמיוחד היצרנים
והטוענים לזכויות קניין רוחני נלוות, לא תתנגש עם הזכות לסטנדרט הבריאות הגבוה ביותר שניתן להשיג
ותקנות אלה ותואם את הצעדים שננקטו על ידי ארגון הבריאות העולמי והמדינות החברות לפי הוראה זו,
הכוללת:
א( לציית לאמצעים המומלצים של ארגון הבריאות העולמי, כולל מנגנון הקצאה שנעשה על פי סעיף .1
ב( לתרום אחוז מסוים מהייצור שלהם לבקשת ארגון הבריאות העולמי.
ג( לפרסם את מדיניות התמחור בשקיפות.
ד( לחלוק את הטכנולוגיות, ידע לגיוון הייצור.
ה( להפקיד או לשתף פרטים אחרים הנדרשים על ידי מאגרי ארגון הבריאות העולמי או מסד נתונים שהוקם
על פי סעיף .5
ו( להגיש תיקים רגולטוריים הנוגעים לבטיחות ויעילות, ותהליכי ייצור ובקרת איכות, כאשר הם נקראים על
ידי המדינות החברות או ארגון הבריאות העולמי.

 New Article 13A

: Access to Health Products, Technologies and Know-How for Public Health Response

7.
 The States Parties shall take measures to ensure that the activities of non-state actors, especially the
manufacturers and those claiming associated intellectual property rights, do not conflict with the right
to the highest attainable standard of health and these Regulations and are in compliance with measures
taken by the WHO and the States Parties under this provision, which includes:
a) to comply with WHO recommended measures including allocation mechanism made pursuant to
paragraph 1.
b) to donate a certain percentage of their production at the request of WHO.
c) to publish the pricing policy transparently.
d) to share the technologies, know-how for the diversification of production.
e) to deposit cell-lines or share other details required by WHO repositories or database established
pursuant to paragraph 5.
f) to submit regulatory dossiers concerning safety and efficacy, and manufacturing and quality
control processes, when called for by the States Parties or WHO

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

חיפוש באתר

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
לוח אירועים

הישארו מעודכנים

חברים יקרים - ביום ראשון הקרוב הולך להיות מפגש נדיר. נראיין את

לארה מלבנון

לייב נדיר מלבנון!
לארה, בלוגרית ופעילה חברתית,
תספר לנו איך מתמודדים בלבנון
מול ה WHO,
על קריסת הממשלה והבנקים
 יום ראשון 13.8 ב-21:00 

ג'יימס רוגוסקי (ארה"ב) יצטרף אלינו בחלקה השני של השיחה
למספר עדכונים חשובים.

מוזמנים לשתף את מי שאוהבים,
 גם חברים מחו"ל.
המפגש באנגלית עם תרגום לעברית בצ'ט

קישור יפורסם בקבוצה מטה

חברים יקרים - ביום ראשון הקרוב הולך להיות מפגש נדיר. נראיין את

לארה מלבנון

לייב נדיר מלבנון
לארה תספר לנו על: איך בלבנון מתמודדים מול ה-WHO על הקריסה של הממשל והבנקים – מפגש נדיר שלא כדאי לפספס עם אישה אדירה ומעוררת השראה!!

עוד פרטים בקרוב, תשריינו ביומן את יום ראשון 13.8 ב-21:00 יהיה מרתק!

גם ג'יימס רוגוסקי (ארה"ב) שחיבר בינינו ללארה יצטרף לכמה עדכונים – כדאי לא לפספס,

מוזמנים לשתף את מי שאוהבים, גם חברים מחו"ל – המפגש באנגלית עם תרגום לעברית בצ'ט

קישור ישותף ב-
https://chat.whatsapp.com/CHv8HeHylpKBg70X9NvYJP

שבת שלום, סופ"ש מרענן🌷🌼🌿 בברכה, צוות ההתארגנות

דילוג לתוכן